Ogłoszenie w sprawie zmian przepisów dotyczących lokalizacji lub przebudowy zjazdów z dróg publicznych

Ogłoszenie w sprawie zmian przepisów dotyczących lokalizacji lub przebudowy zjazdów z dróg publicznych.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 21.09.2022 r. zmienionej ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2022 r., poz. 1693 z późn. zm.) oraz nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktur z dnia 24.06.2022 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) zmieniają się zasady wydawania zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów.

Zmiana zasad kontaktu z inspektorami Wydziału Utrzymania Dróg

W celu poprawy obsługi telefonicznej Interesantów i polepszenia kontaktu zdalnego z pracownikami merytorycznymi, Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że od 17.05.2021r. wszelkie zgłoszenia o złym stanie nawierzchni dróg i chodników prosimy kierować pod nr wewnętrzny 171 lub 141.

Zank informacja

Zmiana statutu i regulaminu organizacyjnego jednostki od 1 kwietnia

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Częstochowy zmieniającą statut Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie oraz równoległą zmianą regulaminu organizacyjnego naszej jednostki, z dniem 1.04.2021 roku Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zostaje przekształcony w Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie. Głównym założeniem zmiany jest przeniesienie Wydziału Planowania i Rozliczeń Przewozów pozostającego dotychczas w schemacie organizacyjnym MZDiT w struktury Urzędu Miasta Częstochowy. Tym samym po dn. 1.04 prosimy kierować wszelkie zapytania, pisma i telefony dotyczące organizacji komunikacji miejskiej w Częstochowie do odpowiedniej komórki częstochowskiego Urzędu Miasta, w ramach której funkcjonować będzie wspomniany wydział.

Wróć do początku strony