Deklaracja dostępności Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie mogą znajdować się jeszcze dokumenty będące skanami.

Wyłączenia

 • Mapy wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominik Dziąbor.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 343664305 wew. 203

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor - Joanna Holi-Sosnowska
 • Adres: Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie
  ul. Legionów 52
  42-202 Częstochowa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 343664305 wew.196

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku istnieje podjazd dla wózków z którego jest dostęp do windy.  W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych a w części otwartej dla petentów są na podłodze oznaczenia dla niedowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.
 2. Na stronie zastosowano technologie "skip links" - szybkie przemieszczanie do wskazanych elementów strony.
 3. Fokus jest dobrze widoczny
 4. Nawigacja klawiaturą jest dostępna dla każdego elementu strony

Inne informacje i oświadczenia

Miejski Zarząd Dróg  w Częstochowie dołoży wszelkich starań aby dbać o dostępność cyfrową strony internetowej oraz publikowanej na niej treści i dokumentów. Jeśli znajdziesz jakiś błąd na stronie, poinformuj nas o tym.

Wróć do początku strony