Szereg istotnych inwestycji na naszych drogach lokalnych w trakcie realizacji

W ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie – oprócz dużych inwestycji drogowych – trwają obecnie prace na kilku odcinkach dróg lokalnych. Część z nich wizytował ostatnio prezydent miasta, Krzysztof Matyjaszczyk.  
W ostatnią fazę wchodzi przebudowa ul. Wyszyńskiego (na odcinku od ul. Św. Jadwigi do  ul. Podhalańskiej). Prace kosztują blisko 1,3 mln zł, a ich wykonawcą jest Drog-Bud. Po zerwaniu starej nawierzchni na całym ponad kilometrowym odcinku i ułożeniu nowych krawężników, na remontowanym odcinku pojawiła się już warstwa wiążąca nowej nawierzchni i układane są kolejne warstwy. W zakres zadania wchodzi także m.in. regulacja studzienek dla kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych, włazów kanalizacji sanitarnej i deszczowej; remont cząstkowy obramowania jezdni i chodników oraz nawierzchni z klinkieru drogowego, remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych, oczyszczanie i plantowanie poboczy, wykonanie trawników dywanowych oraz oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych.  Ulica w nowej odsłonie zostanie oddana do użytku najpóźniej w połowie września.
Na ul. Oficerskiej przebudowa drogi dotyczy odcinka od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności. Inwestycja polega na podniesieniu nośności konstrukcji jezdni w istniejącym pasie drogowym. Prace objęły część drogową oraz roboty związane z likwidacją rowów przydrożnych i budową odwodnienia, polegającego na podłączeniu wpustów deszczowych wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej, a także budowę 9 brakujących przyłączy kanału sanitarnego. Uzbrojenie sanitarne ma odbierać ścieki z przyległych do ulic posesji i odprowadzać je do istniejącej kanalizacji miejskiej. W efekcie prac powstaje jezdnia o szerokości 5,5 m i długości 528 m, chodnik o szerokości 2 m i długości ok.  155 m, a także pobocza. Po zakończeniu prac budowlanych teren przylegający do inwestycji zostanie odtworzony i uporządkowany. Wykonawcą inwestycji jest Rafalin z Blachowni, koszt zadania to niespełna 2 mln zł. Na Oficerskiej obecnie układane są pierwsze warstwy nawierzchni nowej jezdni. Jeszcze tej jesieni droga zostanie w pełni oddana do użytku mieszkańcom.
Nawierzchnia wiążąca pojawiła się już natomiast na przedłużeniu ul. Bienia (od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej). Wykonawcą jest firma Domax z Boronowa (koszt robót to 429 tys. zł), która za kilka dni układać będzie ścieralną nawierzchnię mineralno-bitumiczną. Prace przy budowie tego ważnego, drogowego łącznika dzielnicowego zostaną sfinalizowane do końca tego tygodnia.
Zakończyły się już prace związane z podniesieniem parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni  ul. Zamiejskiej, które były związane m.in. z wykonaniem podbudowy, regulacją studni i zaworów wodociągowych, ułożeniem nawierzchni mineralno- bitumicznej o powierzchni ok. 1,5 km2 oraz wykonaniem poboczy. Realizacją prac zajmował się także Rafalin z Blachowni (koszt to niespełna 0,5 mln zł).
W trakcie realizacji są obecnie w Częstochowie także roboty przy przebudowie ul. Gminnej (odcinek od firmy Włodar do ul. Dedala), wkrótce ruszą także prace związane z podniesieniem parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Jemiołowej, trwa przetarg na przebudowę ul. Sosnowej (gdzie planowana jest przebudowa jezdni, chodnika i miejsc postojowych), w przygotowaniu także remont ul. Rzemieślniczej. Niedawno zakończyła się natomiast inwestycja związana z budową odcinka ul. Sokolej.
Prezydent Częstochowy w czasie objazdu dzielnicowych inwestycji rozmawiał o postępach prac z przedstawicielami firm wykonawczych oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

 Przepraszamy za utrudnienia, budujemy dla Was!

Szereg istotnych inwestycji na naszych drogach lokalnych w trakcie realizacjiShow Gallery

Wróć do początku strony