Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy obiektów mostowych w al. Wojska Polskiego (DK-91)

10 maja 2023 roku przedstawiciele Miasta Częstochowa i Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) działającej na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Utrzymanie strategicznego znaczenia al. Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju”. Dofinansowanie zostało uzyskane w  konkursie organizowanym przez Komisję Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2).  Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 14 315 921,00 euro, a uzyskane dofinansowanie wynosi: 7 157 960,00 euro.

Celem inwestycji jest poprawa płynności transportowej na osi północ-południe (dla tranzytu, ruchu lokalnego) drogi krajowej nr 91 (al. Wojska Polskiego), znajdującej się w Korytarzu Sieci Bazowej Bałtyk-Adriatyk, poprzez likwidację wąskich gardeł drogowych. Inwestycja poprawi także dostępność terenów inwestycyjnych znajdujących się w obrębie oddziaływania drogi. Projekt obejmuje budowę trzech nowych drogowych obiektów inżynierskich mających na celu bezkolizyjne połączenie drogi krajowej nr 91 z układem ulic miejskich o znaczeniu ponadlokalnym:

  1. Drogowy obiekt inżynierski WD1, w km 475+297 drogi krajowej nr 91 nad ul. Legionów.
  2. Drogowy obiekt inżynierski WD3, w km 476+133 drogi krajowej 91 nad ulicami Krakowską i Rejtana.
  3. Drogowy obiekt inżynierski WD4, na znaku kilometrowym 477+901 drogi krajowej 91 nad al. Pokoju i ul. Jagiellońską.

Sfinansowano przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

ue

Wróć do początku strony