Kolejne lokalne ulice Częstochowy zyskują nową jakość - wizyta na budowach

Grabówka, Kiedrzyn, Stradom to kolejne dzielnice, na terenie których realizowane są drogowe zadania lokalne w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie. Nowa nawierzchnia na odcinku ul. Gminnej już gotowa. Lada dzień finał robót na ul. Jemiołowej, a 18 listopada – na ul. Oficerskiej. Wszędzie tam odczujemy poprawę komfortu jazdy. Temat kluczowy, tym bardziej przed nadejściem okresu zimowego.

Na Grabówce po przebudowie jest już ul. Gminna – jej 600-metrowy odcinek od firmy Włodar (za skrzyżowaniem z ul. Wiolinową) w kierunku północnym. Wykonano koryto na całej szerokości jezdni, wyprofilowano i zagęszczono podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyregulowano w pionie studzienki do włazów kanalizacji sanitarnej. Roboty warte ponad 430 tys. zł wykonała firma Hucz z Boronowa. Teraz nawierzchnia przechodzi jeszcze standardowe badania – ich wyniki są podstawą do odbioru robót lub ewentualnego zgłoszenia firmie niezbędnych poprawek.

Ku finałowi zmierzają też prace na ul. Jemiołowej w obrębie dzielnic Kiedrzyn i Północ. Na początku tygodnia położono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni. Pozostała jeszcze regulacja poboczy. Wszystko ma być gotowe do końca października. Inwestycja miała na celu podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni. Jako że jest to droga graniczna – między Częstochową a sąsiednim Mykanowem – roboty te są finansowane wspólnie przez oba samorządy. Wartymi prawie 570 tys. zł pracami na odcinku ponad pół kilometra zajęła się firma Drog-Bud. Ponad 70% tej kwoty wyłożyła Gmina Miasto Częstochowa.

Roboty na ul. Oficerskiej na Stradomiu dotyczą odcinka między ulicami Skrzetuskiego i Łączności. Celem jest podniesienie nośności konstrukcji jezdni. Ekipa budowlana zakończyła już regulację blisko 130 urządzeń technicznych; położyła też już pierwszą warstwę nawierzchni. W drugiej połowie tygodnia ruszy układanie nawierzchni ścieralnej.

Zakres prac na Oficerskiej obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m i długości prawie 530 m; chodnika o szerokości 2 m i długości ok. 155 m oraz pobocza o szerokości 0,75 m. Zlikwidowane będą rowy przydrożne, a powstaną wpusty deszczowe wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji. Zbudowanych będzie też 9 brakujących przyłączy kanału sanitarnego. Koszt tych wszystkich robót to bez mała 2 mln zł. Wykonawca – firma Rafalin z Blachowni – ma je ukończyć 18 listopada.

Wróć do początku strony