Szereg istotnych inwestycji na naszych drogach lokalnych w trakcie realizacji

Szereg istotnych inwestycji na naszych drogach lokalnych w trakcie realizacji

W ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie – oprócz dużych inwestycji drogowych – trwają obecnie prace na kilku odcinkach dróg lokalnych. Część z nich wizytował ostatnio prezydent miasta, Krzysztof Matyjaszczyk.  
W ostatnią fazę wchodzi przebudowa ul. Wyszyńskiego (na odcinku od ul. Św. Jadwigi do  ul. Podhalańskiej). Prace kosztują blisko 1,3 mln zł, a ich wykonawcą jest Drog-Bud. Po zerwaniu starej nawierzchni na całym ponad kilometrowym odcinku i ułożeniu nowych krawężników, na remontowanym odcinku pojawiła się już warstwa wiążąca nowej nawierzchni i układane są kolejne warstwy. W zakres zadania wchodzi także m.in. regulacja studzienek dla kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych, włazów kanalizacji sanitarnej i deszczowej; remont cząstkowy obramowania jezdni i chodników oraz nawierzchni z klinkieru drogowego, remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych, oczyszczanie i plantowanie poboczy, wykonanie trawników dywanowych oraz oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych.  Ulica w nowej odsłonie zostanie oddana do użytku najpóźniej w połowie września.
Na ul. Oficerskiej przebudowa drogi dotyczy odcinka od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności. Inwestycja polega na podniesieniu nośności konstrukcji jezdni w istniejącym pasie drogowym. Prace objęły część drogową oraz roboty związane z likwidacją rowów przydrożnych i budową odwodnienia, polegającego na podłączeniu wpustów deszczowych wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej, a także budowę 9 brakujących przyłączy kanału sanitarnego. Uzbrojenie sanitarne ma odbierać ścieki z przyległych do ulic posesji i odprowadzać je do istniejącej kanalizacji miejskiej. W efekcie prac powstaje jezdnia o szerokości 5,5 m i długości 528 m, chodnik o szerokości 2 m i długości ok.  155 m, a także pobocza. Po zakończeniu prac budowlanych teren przylegający do inwestycji zostanie odtworzony i uporządkowany. Wykonawcą inwestycji jest Rafalin z Blachowni, koszt zadania to niespełna 2 mln zł. Na Oficerskiej obecnie układane są pierwsze warstwy nawierzchni nowej jezdni. Jeszcze tej jesieni droga zostanie w pełni oddana do użytku mieszkańcom.
Nawierzchnia wiążąca pojawiła się już natomiast na przedłużeniu ul. Bienia (od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej). Wykonawcą jest firma Domax z Boronowa (koszt robót to 429 tys. zł), która za kilka dni układać będzie ścieralną nawierzchnię mineralno-bitumiczną. Prace przy budowie tego ważnego, drogowego łącznika dzielnicowego zostaną sfinalizowane do końca tego tygodnia.
Zakończyły się już prace związane z podniesieniem parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni  ul. Zamiejskiej, które były związane m.in. z wykonaniem podbudowy, regulacją studni i zaworów wodociągowych, ułożeniem nawierzchni mineralno- bitumicznej o powierzchni ok. 1,5 km2 oraz wykonaniem poboczy. Realizacją prac zajmował się także Rafalin z Blachowni (koszt to niespełna 0,5 mln zł).
W trakcie realizacji są obecnie w Częstochowie także roboty przy przebudowie ul. Gminnej (odcinek od firmy Włodar do ul. Dedala), wkrótce ruszą także prace związane z podniesieniem parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Jemiołowej, trwa przetarg na przebudowę ul. Sosnowej (gdzie planowana jest przebudowa jezdni, chodnika i miejsc postojowych), w przygotowaniu także remont ul. Rzemieślniczej. Niedawno zakończyła się natomiast inwestycja związana z budową odcinka ul. Sokolej.
Prezydent Częstochowy w czasie objazdu dzielnicowych inwestycji rozmawiał o postępach prac z przedstawicielami firm wykonawczych oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

 Przepraszamy za utrudnienia, budujemy dla Was!

Szereg istotnych inwestycji na naszych drogach lokalnych w trakcie realizacjiShow Gallery

Betonowy kolos przesuwany na budowie ul. Korfantego - wizytacja gospodarska

Betonowy kolos przesuwany na budowie ul. Korfantego - wizytacja gospodarska

Trzecia, największa inwestycja drogowa realizowana aktualnie na terenie naszego miasta w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie czyli przedłużenie ul. Korfantego do ul. Bugajskiej postępuje w imponującym tempie. Kolejnym, kluczowym momentem dla powodzenia prac jest nasunięcie obiektu mostowego na przerwę w nasypie kolejowym i technologiczne zintegrowanie go z infrastrukturą PKP. Z uwagi na ten proces w okresie 4-17 września zawieszony został ruch pociągów na tej trasie.

W czwartkowe popołudnie rozpoczął się skomplikowany proces przemieszczenia powstałego na terenie budowy obiektu we wspomniane, docelowe miejsce. Odbywa się to metodą ślizgową za pomocą systemu siłowników hydraulicznych. Obiekt przesuwa się z prędkością ok. 1,5 m na godzinę. W przeciągu kilkudziesięciu kolejnych godzin ważący niespełna 2 tys. ton kolos powinien skończyć swoją 68 metrową podróż, bo w takiej odległości od nasypu została wykonana konstrukcja obiektu na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku prefabrykacji. Konstrukcja oporowa została zamontowana na torze ślizgowym wraz z zestawem hydraulicznym. Siła pchająca została przekazana na konstrukcję betonową wiaduktu za pomocą specjalnie wykonanych odbojów, które mają za zadanie rozproszenie sił na większą powierzchnię konstrukcji. Początek tego skomplikowanego procesu wraz z przedstawicielami firmy wykonawcy i częstochowskiego MZD nadzorował wczoraj na placu budowy prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Inwestycja lepiej skomunikuje miasto z DK-46 w kierunku wschodnim, z gminami jurajskimi  wraz z infrastrukturą rowerową oraz poprawi obsługę terenów inwestycyjnych odciążając jednocześnie al. Pokoju. Wszystko wskazuje na to, że budowa zostanie ukończona dużo przed terminem umownym, który przewidziano na jesień 2024 roku. O kolejnych ważnych szczegółach budowy będziemy informować na bieżąco.

 Zakres prac przy budowie przedłużenia ul. Korfantego do ul. Bugajskiej w Częstochowie obejmuje:

• wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących w tym niezbędnych łączników i łącznic
• budowę obiektu kolejowego relacji Częstochowa – Kielce
• budowę obiektu drogowego w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo – rowerowym
• budowę odwonienia
• przebudowę sieci: wodociągowej, gazowej itp.
• budowę pełnego oświetlenia drogowego
• przebudowę kanalizacji kablowej
• budowę kanału technologicznego
• budowę infrastruktury przystankowej
• zagospodarowanie zieleni

Realizacja zadania kosztuje 59 mln zł, z czego 30 mln zł stanowić będzie dofinansowanie uzyskane przez miasto z Funduszu Inwestycyjnego Polskiego Ładu, a pozostała kwota zostanie zabezpieczona ze środków własnych miasta. Wykonawcą prac jest firma Strabag. Przepraszamy za utrudnienia budujemy dla Was!

Koniec nocnych przerw w oświetleniu ulicznym na terenie miasta

Informujemy, że dobiega końca proces likwidacji czasowych wyłączeń oświetlenia ulicznego na terenie Częstochowy.

Budowa przedłużenia ul. Korfantego za półmetkiem - wizytacja na budowie

Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk w towarzystwie przedstawicieli częstochowskiego MZD i wykonawcy robót podczas wizyty na placu budowy sprawdzali stan realizacji trzeciej największej aktualnie inwestycji drogowej wykonywanej w naszym mieście.

Informacja

INFORMACJA - zajęcie pasa drogowego roboty

I N F O R M A C J A

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, iż przed przystąpieniem do zajęcia pasa drogowego należy wprowadzić zatwierdzoną organizację ruchu.

Dodatkowe dofinansowanie i postępy prac na budowie nowej „gierkówki” w Częstochowie

U zbiegu ulic: Krakowskiej i Rejtana z nową al. Wojska Polskiego (DK-91), która pozostaje w budowie, odbył się dziś briefing prasowy dotyczący ważnych, bieżących spraw związanych z realizacją tej największej we współczesnej historii Częstochowy, inwestycji drogowej.

Budowa przedłużenia ul. 1 maja do ul. Krakowskiej staje się faktem - podpisanie umowy

W obecności Prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka podpisana została dziś umowa na budowę przedłużenia ul. 1 maja do ul. Krakowskiej w Częstochowie.

Budowa nowej DK-46 na zachodzie Częstochowy przebiega zgodnie z planem

Coraz bardziej zaawansowane są prace na jednej z naszych strategicznych inwestycji realizowanych aktualnie w Częstochowie czyli przy budowie nowej drogi oraz na odcinkach całościowo modernizowanego miejskiego fragmentu DK-46 – w ciągu ulic Głównej i Przejazdowej.

Rosną dwupoziomowe skrzyżowania nowej al. Wojska Polskiego - całość inwestycji za półmetkiem

Postępują prace na budowie nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91). Wykonawca kontynuuje zaawansowane roboty konstrukcyjne na wszystkich trzech dwupoziomowych skrzyżowaniach, które powstają w ramach realizacji inwestycji tj. w miejscu dawnej estakady u zbiegu al. Pokoju i ul. Jagiellońskiej, przy skrzyżowaniu Krakowskiej z Rejtana oraz przy ul. Legionów. Powstają nasypy, a podłoże jest wzmacniane. W połowie miesiąca na budowie pojawią się pierwsze elementy konstrukcyjne kładek dla pieszych, po czym rozpocznie się ich montaż. W pierwszej kolejności wznoszone będą przeprawy na wysokości ul. Mireckiego i Stromej. Aktualnie konstrukcje są przygotowywane do transportu w zakładzie prefabrykacji. Zaawansowanie łączne wszystkich branż na budowie szacowane jest aktualnie (zgodnie z fakturowaniem wykonanych robót) w przedziale 50-55% zakresu inwestycji po wznowieniu budowy. Niebawem kolejne, istotne informacje na temat szczegółów realizacji tej największej w historii Częstochowy inwestycji drogowej.

Przepraszamy za utrudnienia, budujemy dla Was!  

Film z budowy DK1

Sfinansowano przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

ue

Uzyskaliśmy kolejne dofinansowanie do budowy "gierkówki". Tym razem z puli krajowej na kładki

Tuż po podpisaniu umowy na dodatkowe dofinansowanie ze środków unijnych do budowy trzech dwupoziomowych skrzyżowań w ramach realizowanego zadania w al. Wojska Polskiego (wsparcie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2) w wysokości ponad 30 mln zł) możemy przekazać kolejną dobrą informację na temat finansowania zewnętrznego tego strategicznego przedsięwzięcia.

Wróć do początku strony