Drogowa brama na jurę gotowa - przedłużenie ul. Korfantego oddane do użytku

Kosztem 60 mln zł powstało w Częstochowie połączenie ul. Korfantego z ul. Bugajską poprawiające skomunikowanie strefy aktywności gospodarczej z DK-46 w kierunku wschodnim oraz ułatwiające rowerzystom wyjazd w tereny jurajskie.

Inwestycję – z nową drogą między skwerem Lotników a ul. Bugajską, wiaduktem kolejowym pod torami, wiaduktem drogowym oraz łącznicami z DK-46 oficjalnie – po odbiorach technicznych – podsumowano 3 czerwca. Spotkanie odbyło się w pobliżu wiaduktu kolejowego, wykonanego metodą nasuwania zbudowanego wcześniej obiektu mostowego na przerwę w nasypie kolejowym i technologiczne integrowanie go z infrastrukturą PKP. Metoda ta pozwoliła maksymalnie skrócić przerwę w funkcjonowaniu kolei na trasie Częstochowa - Kielce.

- To połączenie już służy firmom działającym m.in. na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a także ulokowanym na innych gruntach przemysłowych we wschodniej części miasta – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – To także alternatywna droga wyjazdu w z miasta na DK-46 w kierunku wschodnim dla wszystkich zmotoryzowanych oraz komfortowa trasa dla rowerzystów łącząca się z drogą od strony Olsztyna.

Nowa ul. Korfantego w Częstochowie powinna więc służyć m.in. rozwojowi lokalnej gospodarki, a także rekreacji - czyli lepszej, bardziej przyjaznej i bezpiecznej komunikacji.

Prace związane z drugim, kluczowym etapem budowy ul. Korfantego (kilka lat temu miasto bowiem zrealizowało budowę pierwszego odcinka - od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników) udało się zakończyć kilka miesięcy przed jesiennym terminem zapisanym w umowie wykonawczej. Dlatego prezydent miasta podziękował firmie Strabag (głównemu wykonawcy inwestycji) za sprawną realizację zadania, a także firmom kooperującym, inżynierowi kontraktu, PKP i Miejskiemu Zarządowi Dróg w Częstochowie, odpowiedzialnemu za przygotowanie i prowadzenie inwestycji.

Zakres prac związanych z przedłużeniem ulicy Korfantego obejmował m.in.: budowę drogi łączącej ul. Korfantego z ul. Bugajską o długości 1,8 km od skweru Lotników do ul. Bugajskiej, dwóch łącznic o długościach 197 i 234 m oraz przebudowę drogi krajowej DK-46 na długości 345 m. W ten zakres weszło: wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących, w tym niezbędnych łączników i łącznic. Powstał nowy wiadukt kolejowy pod torami relacji Częstochowa–Kielce oraz wiadukt drogowy w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo–rowerowym. Elementami zadania była także budowa odwodnienia oraz przebudowa sieci: wodociągowej i gazowej, budowa pełnego oświetlenia drogowego, przebudowa kanalizacji, budowa kanału technologicznego, infrastruktury przystankowej oraz zagospodarowanie zieleni.

Realizacja zadania kosztowała 60 mln zł, z czego 30 mln zł stanowiło dofinansowanie zdobyte przez miasto z Funduszu Inwestycyjnego Polskiego Ładu, a pozostała kwota została zabezpieczona ze środków własnych budżetu miasta Częstochowy.

Na spotkaniu podsumowującym inwestycję – obok prezydenta Częstochowy oraz kierownictwa Miejskiego Zarządu Dróg z dyrektor Joanną Holi-Sosnowską - obecni byli przedstawiciele Strabag Polska z dyrektorem oddziału Infrastruktura Południe Witoldem Bembenkiem i kierownikiem budowy Jackiem Judką, a także inżynier kontraktu Marek Łyszczarz z firmy Primex. Przyjechał także dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Częstochowie Helmut Klabis.

 Fotografie autorstwa Łukasza Kolewińskiego z Urzędu Miasta Częstochowa

Trwa inwestycyjna ofensywa na drogach lokalnych Częstochowy - zestawienie

Niektóre zadania są w przygotowaniu, realizacja innych zaraz się zacznie, a pozostałe są w trakcie bądź na ukończeniu – trwa inwestycyjna ofensywa na częstochowskich drogach lokalnych. Kilkadziesiąt tego typu przedsięwzięć nie ogranicza się tylko do robót związanych z budową nawierzchni jezdni czy chodników, a dotyczy także innej infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo i komfort poruszania się po dzielnicach naszego miasta. Każde jest jednak odrębnym zadaniem inwestycyjnym. W większości ich realizacja wpisuje się w program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych lub jest częścią budżetu obywatelskiego.

- Zgodnie z zapowiedziami intensyfikujemy w tym roku działania inwestycyjne nie tylko związane z budowami strategicznymi, ale także na drogach lokalnych w różnych dzielnicach naszego miasta. Mam nadzieję, że będziemy sukcesywnie poprawiać ich stan i realizować potrzeby mieszkańców. Nie ograniczamy się tylko do wymiany nawierzchni, ale z reguły zlecamy prace poprawiające komfort i bezpieczeństwo na drogach dzielnicowych w szerszym zakresie – podkreśla Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.

W ostatnich dniach przybliżaliśmy dwa ważne zadania drogowe koordynowane przez MZD, na których niebawem pojawią się wykonawcy. Mowa o przebudowie skrzyżowania al. Wyzwolenia z ul. Fieldorfa – Nila za pętlą tramwajową na Północy (gdzie plac budowy zostanie przekazany na początku czerwca) oraz wybudowaniu połączeń lokalnych u zbiegu al. Wojska Polskiego z ulicą Rakowską i Sieroszewskiego (gdzie plac budowy zostanie przekazany niezwłocznie po zakończeniu odbiorów końcowych al. WP). Tegoroczny sezon budowlany na częstochowskich drogach będzie jednak obfitował także w wiele innych przedsięwzięć lokalnych.

Te, które wiążą się z budową nowych dróg, skrzyżowań, chodników czy przejazdów rowerowych to m.in. trwające lub zakończone budowy:

 •       ulicy Sportowej od ul. 11 Listopada do ul. Rutkiewicz w dzielnicy Wrzosowiak (za ok. 2,4 mln zł z terminem realizacji do końca listopada tego roku)
 •       drogi rowerowej w ul. Tomasza Wilsona na Starym Mieście (za 220 tys. zł, gdzie trwają odbiory końcowe)
 •       ulicy Ostrowskiej na odcinku od ulicy Chochołowskiej do ulicy Pienińskiej na Lisińcu ( za 230 tys. zł z terminem końcowym na początku lipca)
 •       chodnika w ul. Zamenhoffa na Rakowie (za ponad 400 tys. zł z oddaniem do użytku do końca lipca)
 •       ulicy Rejtana u jej zbiegu z łącznicą i rondami od al. Wojska Polskiego (prace za ok. 150 tys. zł zostały wykonane)
 •      skrzyżowania ul. Turystycznej z ul. Rozdolną na Mirowie (zakres prac za niespełna 40 tys. zł został już także wykonany)

Roboty niebawem rozpoczną się na przekazanych już placach budowy:

 •       ul. św. Kingi w dzielnicy Podjasnogórskiej (za kwotę blisko 7,5 mln zł prace zostaną wykonane do końca 2025 r.)             
 •       ul. Bohaterów Katynia etap I na Błesznie na odcinku od wiaduktu drogowego nad linią kolejową do ul. Różanej (za ponad 1,7 mln zł realizacja do końca tego roku)
 •       ul. Kochanowskiego (za 2 mln zł realizacja do końca tego roku)
 •       ul. Loretańskiej (za niespełna 700 tys. zł realizacja do końca tego roku)

Ponadto wkrótce zostaną wybudowane:

 •       wspomniane wcześniej połączenia lokalne z al. Wojska Polskiego u zbiegu ulic: Rakowskiej i Sieroszewskiego
 •       wspomniane wcześniej skrzyżowanie al. Wyzwolenia z ul. Fieldorfa – Nila na Północy (przekazanie placu budowy na początku czerwca, całość prac za ok. 2,15 mln zł będzie gotowa do końca roku)
 •       chodnik w ul. Mireckiego w dzielnicy Raków (przekazanie placu budowy na początku czerwca, a całość prac będzie kosztować ok. 100 tys. zł)
 •       chodnik w ul. Kisielewskiego (przekazanie placu budowy na początku czerwca, a całość prac także będzie kosztować ok. 100 tys. zł)
 •       chodnik w ul. św. Rocha na Grabówce (przekazanie placu budowy nastąpi na początku czerwca)

Jednocześnie trwają postępowania przetargowe lub przygotowania do ich wszczęcia w związku z budową:

 •       ul. Bialskiej na odcinku od ul. Małopolskiej do skrzyżowania z ul. Mazowiecką i Kielecką (wraz ze studniami odwadniającymi)
 •       nawierzchni ul. Torowej
 •       chodnika w ulicy św. Jadwigi
 •       chodnika w ul. Okólnej na odcinku ul. Dekabrystów do ul. gen. Władysława Sikorskiego

Realizacja powyższych przewidziana jest do końca tego roku.

Zadania inwestycyjne realizowane lokalnie w dzielnicach naszego miasta dotyczą także pozostałej infrastruktury drogowej, której budowa wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo poruszania się i komfort życie mieszkańców. Mowa m.in. o zakończonych lub trwających budowach:

 •       oświetlenia ulic: Słonecznikowej, Zosi, Żychlińskiego i Mazowieckiego
 •       doświetlenia czterech przejść dla pieszych u zbiegu ulic Śląska – Waszyngtona i Śląska – Focha oraz Nowowiejskiego – Waszyngtona i Nowowiejskiego – Focha w Śródmieściu (prace zakończone)
 •       sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Jasnogórskiej z ulicami: Dąbrowskiego i Kilińskiego wraz z wymianą elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (finał prac z końcem czerwca)

O kolejnych przedsięwzięciach, nie tylko lokalnych będziemy informować niebawem w odrębnych komunikatach. Przepraszamy za utrudnienia, budujemy dla Was!

Postępuje budowa przedłużenia ul. 1 maja do Krakowskiej nad torami

Postępuje budowa przedłużenia ul. 1 maja do Krakowskiej nad torami

Postępuje budowa nowego połączenia drogowego w naszym mieście, budowa przedłużenia ul. 1 maja z nowymi rondami przy ulicach: Mickiewicza i Krakowskiej wraz z łączącym całość obiektem mostowym nad torami kolejowymi. To jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycja ostatnich dekad, która da alternatywne połączenie komunikacyjne odciążające Śródmieście z Aleją Najświętszej Maryi Panny oraz pozwoli zmniejszyć obciążenie al. Niepodległości. Wynegocjowane na etapie projektowania parametry i przebieg drogi pozwoliły na minimalną ingerencję w zabudowę i umożliwiły stworzenie połączenia o charakterze lokalnym. Ronda, droga i wiadukt skomunikują też niezagospodarowane dotąd tereny przyległe o dużym potencjale inwestycyjnym. W poniedziałek plac budowy wizytował prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk wraz z przedstawicielami MZD i firmy wykonującej prace. Po przeprowadzeniu większości prac rozbiórkowych wykonawca przystąpił także do prac związanych z uporządkowaniem sieci podziemnych. Na budowie powoli wyłania się zarys przyszłego śladu drogi.

Pozimowe porządki na terenie całej Częstochowy trwają

Nie tylko remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, wymiany dywaników asfaltowych czy równanie dróg gruntowych wraz z ich wzmocnieniami. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie na terenie całego miasta realizuje równolegle intensywne prace związane z szeroko pojętymi porządkami po zimie w pasie drogowym w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, mostowej i kanalizacyjnej.

Zgodnie z priorytetami utrzymania finalizowane jest pozimowe zamiatanie mechaniczne ulic i chodników. Trwa jednocześnie darniowanie wskazanych do tego lokalizacji, jak i zamiatanie ręczne w miejscach niedostępnych dla maszyn. Pozimowy osad i piach usuwany jest sukcesywnie ze wszystkich dróg rowerowych. Analogicznym pracom poddawane są także obiekty mostowe. Rozpoczęło się także odtwarzanie oznakowania poziomego, ekipy rozpoczęły te prace od centrum i sukcesywnie pojawiać się będą z malowaniem nowego oznakowania w kolejnych dzielnicach. Wiosną odtworzone zostaną wszystkie pasy na przejściach dla pieszych, wymianie lub konserwacji poddana zostanie także cześć instalacji i słupów sygnalizacji świetlnej. Proces ten potrwa przez cały sezon.

Warto także podkreślić, że w ślad za oczyszczaniem ulic, kolejnymi ekipami, które pojawiają się na wielu z nich są brygady wykonujące zlecenia czyszczenia wpustów deszczowych na terenie całego miasta. Od kilku dni trwa to w Śródmieściu i sukcesywnie w kolejnych tygodniach prace dotrą też do innych dzielnic. W drugiej połowie marca rozpoczęło się ponadto wiosenne wykaszanie wylotów kanalizacji deszczowej do rzek, rowów i odbiorników na terenie całego miasta.

Jednocześnie Urząd Miasta zlecił mycie i naprawy wszystkich przystanków oraz wiat autobusowych i tramwajowych, zadanie jest w trakcie realizacji i zakończy się wiosną.

Informacje o pracach, które mogą generować niedogodności pojawiają się na bieżąco na stronie internetowej www.mzd.czest.pl w zakładce „Utrudnienia w ruchu”.

Udrożnienie ciągu głównego nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie!

Udrożnienie ciągu głównego nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie!

Informujemy, że w środowe południe 21 lutego udrożniony dla ruchu został cały, przebudowany odcinek al. Wojska Polskiego w Częstochowie wraz z głównymi skrzyżowaniami. W piątek na placu budowy odbyło się ostatnie spotkanie z przedstawicielami wykonawcy przed dopuszczeniem ruchu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miasta, dyrekcji MZD i konsorcjum wykonawczego.

 Zadowolenia ze zbliżającego się końca uciążliwych objazdów nie krył prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Pozimowe naprawy nawierzchni dróg

Szanowni Państwo, w ślad za licznymi interwencjami, które podejmujemy w związku z naprawami pozimowych ubytków w nawierzchniach jezdni na części z naszych ulic informujemy, że na bieżąco realizowane są zabezpieczenia usterek, które zagrażają w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Odbywa się to tzw. metodą "zimno", co jest działaniem doraźnym. Właściwe naprawy i wypełniania wszystkich pozostałych ubytków z użyciem sprzętu i gorącego asfaltu rozpoczną się w momencie uruchomienia wytwórni masy bitumicznej. Podobnie jak inne miasta czekamy na moment realizacji zgłoszonego zapotrzebowania, który ma nadejść w perspektywie kilku kolejnych tygodni by móc przeprowadzić docelowe remonty cząstkowe. Wówczas także, będą realizowane naprawy dróg gruntowych z ich wyrównywaniem, uzupełnieniem materiału i wzmocnieniem. Jakiekolwiek działanie na tego typu nawierzchni przy obecnej aurze nie przyniosłoby zamierzonego efektu. Na pewno jednak każde z koniecznych do podjęcia działań w wyżej wymienionych przypadkach zostanie podjęte niezwłocznie.

Podsumowanie budowy DK-46 i DK-91 w Częstochowie

FE POIS poziom pl 1 rgb

Realizacja dwóch największych we współczesnej historii Częstochowy inwestycji drogowych czyli budowa na nowo al. Wojska Polskiego w Częstochowie od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej oraz przebudowa ulic: Głównej i Przejazdowej wraz z budową nowej drogi tzw. obejścia ul. św. Barbary tj. odcinek DK-46 na zachodzie naszego miasta były największymi wyzwaniami dla częstochowskiego MZD w mijającym 2023 roku. Miasto mogło zrealizować te przedsięwzięcia dzięki uzyskaniu wsparcia ze środków UE z programów polityki spójności 2014-2020.

Zadanie „Rozbudowy DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” to strategiczna inwestycja realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oprócz budowy infrastruktury drogowej i podziemnych sieci, na odcinku objętym pracami powstały drogi rowerowe, chodniki, oświetlenie, ronda i skrzyżowania poprzeczne, które zyskają bezpieczną geometrię. Dzięki nowej drodze biegnącej tzw. obejściem ul. Św. Barbary komunikacyjnie odciążona zostanie zachodnia część centrum miasta, którą ominie ruch tranzytowy. Odcinek przebudowy w istniejącym śladzie wynosi ok. 5,7 km, nowa droga biegnie przez ok. 1,8 km. To daje łączną długość inwestycji ok. 7,5 km.

Plac budowy wielokrotnie w trakcie realizacji odwiedzał także Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. Dla potwierdzenia warto poznać szczegóły jednej z takich wizytacji, która miała miejsce w połowie tego roku http://mzd.czest.pl/aktualnosci-mzdit/budowa-nowej-dk-46-na-zachodzie-czestochowy-przebiega-zgodnie-z-planem

Uspokojenie ruchu wraz z likwidacją możliwości kolizyjnych manewrów były jednymi z priorytetów projektantów tej przebudowy. Ciekawym, stosowanym wcześniej w Polsce i Europie rozwiązaniem jest wytyczenie w starym śladzie drogi pasa manewrowego pomiędzy głównymi ciągami ruchu. Powierzchnia z kostki ma umożliwić kierowcom skręty do posesji bez blokowania ruchu głównego oraz awaryjne mijanie. Inwestycja wraz z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (85% wartości) kosztuje ponad 98 mln zł (bez kosztów robót dodatkowych). Jej pełnoprawne oddanie do użytku z udrożnieniem pełnego ruchu na całym odcinku ma nastąpić 2 stycznia, a moment ten poprzedzi konferencja prasowa władz miasta, przedstawicieli wykonawcy i MZD z udziałem zaproszonych gości podsumowująca realizację całości.

Natomiast koszt prac z umowy po wznowieniu prac przy drugiej budowie o nazwie „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” wynosi 359 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi wyliczeniami dofinansowanie zewnętrzne wynosi ok. 225 mln zł (w tym ok. 151 mln zł pierwotnego dofinansowania). Inwestycja obejmuje gruntowną przebudowę drogi na odcinku na odcinku ok. 5,5 km od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej ze zjazdami bocznymi i dwupoziomowymi skrzyżowaniami u zbiegu z ulicami: Legionów, Krakowską i Rejtana oraz al. Pokoju. Oprócz części drogowej w ramach inwestycji powstaną nowe chodniki, drogi rowerowe czy zatoki autobusowe. Piesze przeprawy umożliwią nowoczesne, komfortowe i bezpieczne kładki dla pieszych dostosowane także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Stanęły w pięciu lokalizacjach na wysokości ulic: Mireckiego, Okrzei, Powstańców Śląskich, Stromej i Równoległej. Zadanie obejmuje również budowę trzech przejść podziemnych, remont trzech mostów, ale i budowę pięciu nowych obiektów mostowych, w tym trzech dwupoziomowych skrzyżowań wspomnianych wcześniej. Do tego przebudowane zostaną wszelkie sieci pod i nad ziemią. Inwestycja została ponadto oświetlona dzięki instalacji ok. 600 sztuk oświetlenia na lampach i masztach trzech rozmiarów. Komfort życia mieszkańcom poprawią ekrany dźwiękochłonne ustawione wzdłuż przebudowanego odcinka DK-91 w różnych konfiguracjach. W trakcie realizacji mieszkańcy poznali także ostateczną organizację ruchu, według której będą poruszać się pod oddaniu do użytku całej inwestycji z wszystkimi funkcjonalnościami. Szczegóły w linku http://mzd.czest.pl/aktualnosci-mzdit/jak-bedziemy-poruszac-sie-w-obrebie-nowej-al-wojska-polskiego-w-czestochowie-sprawdzcie

W grudniu tego roku udostępnione dla ruchu zostały pierwsze odcinki nowej al. Wojska Polskiego na fragmencie od al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Legionów. DK-91 na dalszych odcinkach niż dotychczasowo oddane zostanie otwarta dla ruchu nieco później niż DK-46. Równolegle do wypełnianych procedur administracyjnych  finalizowane są końcowe roboty budowlane. Wykonawca do pełnego udrożnienia al. Wojska Polskiego na osi północ-południe wraz z głównymi skrzyżowaniami potrzebuje jeszcze kilku, najbliższych tygodni nowego roku.

Odpowiednie zaawansowanie prac wraz z wypełnieniem określonych procedur i wykonanie wszystkich, koniecznych płatności na obu kontraktach umożliwia prawidłowe rozliczenie dofinansowań ze środków UE i ich wykorzystanie w ramach przeprowadzonych realizacji zadań z pożytkiem dla miasta do końca 2023 roku. Warunki konieczne do osiągniecia tych celów zostały spełnione, tym samym każde euro w ramach wspomnianego wsparcia zewnętrznego zostało wykorzystane.

SPRZEDAŻ ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH w dniu 29.12.2023r.

SPRZEDAŻ ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH w dniu 29.12.2023r.

W ZWIĄZKU Z INWENTARYZACJĄ ZAPLANOWANĄ NA 29-12-2023 r.
INFORMUJĘ, IŻ W TYM DNIU SPRZEDAŻ ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE OD GODZINY 8:00 DO GODZINY 10:00

„Wojska Polskiego” drożna od piątku do ul. Legionów

W piątek (22.12) w godzinach przedpołudniowych udrożniony dla ruchu zostanie kolejny fragment nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie! Dzięki temu będziemy mogli się poruszać odcinkiem „gierkówki” od al. Jana Pawła II do ul. Legionów w obu kierunkach. Drożne stanie się także skrzyżowanie z ul. Legionów z rondem pod obiektem mostowym. Aktywny pozostanie zjazd na tereny handlowe i uruchomiony zostanie także wyjazd z nich. Tym samym odblokowany zostanie wjazd i wyjazd z Zawodzia-Dąbia przez DK-91. Równocześnie przestanie obowiązywać uciążliwy objazd przez ulice Złotą i Srebrną i wróci pierwotna organizacja ruchu, gdzie to ul. Mirowska jest ulicą z pierwszeństwem.

- Wykonawca robót drogowych na DK-91 walczy z czasem, dokładając wszelkich starań, by jak najszybciej trasa była przejezdna. Jeszcze przed świętami – tam, gdzie to możliwe – chcieliśmy puścić ruch, bo każde otwarte skrzyżowanie, każdy fragment przebudowanej drogi oddany do użytku, to zawsze duża ulga dla kierowców, którym przy tej okazji chcę podziękować za cierpliwość i zrozumienie w trakcie trwania całej budowy. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne dla pomyślnego zakończenia tej strategicznej dla miasta inwestycji – podkreśla prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

 Przejazd al. Wojska Polskiego w kierunku południowym będzie odbywał się poprzez nawrotkę w al. Jana Pawła II z uwagi na to, że włączenie i dalszy ruch na udrożnionym odcinku odbywać się będzie wciąż jednym pasem. Przejazd w ciągu al. Wojska Polskiego w kierunku północnym będzie odbywał się bez konieczności dodatkowych manewrów. Zachowajmy ostrożność i patrzmy na znaki informujące o czasowej organizacji ruchu.

 Kolejne informacje na temat pozytywnych zmian na naszych drogach przekażemy niebawem.

Wróć do początku strony