INFORMACJA - zajęcie pasa drogowego w celach handlowych na terenie Rynku Wieluńskiego

I N F O R M A C J A

dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego w celach handlowych na terenie Rynku Wieluńskiego (strona północna) w Częstochowie w okresie październik 2023 r. – styczeń 2024 r.

Do wniosku należy załączyć:

1. Zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu (po ustaleniu ostatecznej lokalizacji stoiska);

INFORMACJA - zajęcie pasa drogowego na cele handlowe 2023

I N F O R M A C J A

dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego na cele handlowe w rejonie cmentarzy w Częstochowie w okresie Wszystkich Świętych 2023 r.

Ogłoszenie w sprawie zmian przepisów dotyczących lokalizacji lub przebudowy zjazdów z dróg publicznych

Ogłoszenie w sprawie zmian przepisów dotyczących lokalizacji lub przebudowy zjazdów z dróg publicznych.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 21.09.2022 r. zmienionej ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2022 r., poz. 1693 z późn. zm.) oraz nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktur z dnia 24.06.2022 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) zmieniają się zasady wydawania zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów.

Zmiana zasad kontaktu z inspektorami Wydziału Utrzymania Dróg

W celu poprawy obsługi telefonicznej Interesantów i polepszenia kontaktu zdalnego z pracownikami merytorycznymi, Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że od 17.05.2021r. wszelkie zgłoszenia o złym stanie nawierzchni dróg i chodników prosimy kierować pod nr wewnętrzny 171 lub 141.

Wróć do początku strony