Raport z budowy nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91) - stan na koniec marca

Po raz kolejny zachęcamy do tego by sprawdzić, co ważnego dzieje się na budowie nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91) i jak postępują prace na poszczególnych odcinkach u progu wiosny 2022 roku.

Odcinek I (od początku zakresu robót od strony Warszawy do mostu na rzece Warcie):

Na tym odcinku w pierwszej kolejności wykonywane są roboty na jezdni w kierunku Katowic, a ruch odbywa się jezdnią na Warszawę. Zakończono już roboty związane z przebudową sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz przebudowano infrastrukturę dla nowego oświetlenia drogowego. Na ukończeniu są obecnie prace polegające na przebudowie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, jak również budowa obiektów mostowych nad ul. Wesołą (w załączeniu zdjęcie PP1) i ul. Papierową. W najbliższych tygodniach przewiduje się rozpoczęcie robót drogowych na zamkniętej jezdni w kierunku Katowic. 

Odcinek II (od mostu na rzece Warcie do mostu nad torami kolejowymi):

Usunięto już kolizje sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i gazowych. Rozpoczęto także roboty związane z budową nowego mostu na rzece Warcie (w załączeniu zdjęcie M1). Na przełom kwietnia i maja planowane jest przystąpienie do budowy obiektu mostowego nad ulicami: Krakowską i Rejtana. Jego budowa pozwoli zamienić obecne jednopoziomowe skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Rejtana z al. Wojska Polskiego w bezkolizyjny, dwupoziomowy węzeł drogowy. W ciągu około 3 tygodni powinny rozpocząć się też roboty w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej, a w dalszej perspektywie także roboty drogowe.

Odcinek III (od mostu nad torami kolejowymi do dawnej estakady na Rakowie):

Tutaj w pierwszej kolejności przebudowywana jest jezdnia w kierunku na Warszawę, a ruch poprowadzono po jezdni w kierunku Katowic. Obecnie prowadzone są tutaj roboty polegające na przebudowie sieci uzbrojenia terenu kolidującej z przebiegiem al. Wojska Polskiego (w załączeniu zdjęcie Odcinek III). W ciągi kilku tygodni wykonawca planuje rozpocząć roboty na wiadukcie nad ul. Bór oraz kładce dla pieszych nad torami kolejowymi łączącej DK-91 z ul. Rejtana. Powyższe spowoduje zamknięcie ul. Bór w zakresie możliwości przejazdu pod al. Wojska Polskiego, jak również zamknięcie wspomnianej kładki. Ruch pieszy zostanie poprowadzony istniejącym ciągiem pieszym pod wiaduktem nad torami kolejowymi. Użytkowników informować będzie o tym ustawione w terenie oznakowanie.    

Odcinek IV (dawna estakada na Rakowie wraz z dojazdami):

Do chwili wybudowania i oddania do użytkowania nowego obiektu ruch pojazdów odbywał się będzie w poziomie skrzyżowania (w załączeniu zdjęcie Odcinek IV). Wykonano już posadowienie (roboty palowe) nowej estakady i obecnie trwa budowa podpór nowego obiektu (w załączeniu zdjęcie WD4). Po jej zakończeniu można będzie przystąpić do scalania konstrukcji stalowej nowych przęseł, która w częściach (tzw. elementach wysyłkowych) powinna zacząć przyjeżdżać na plac budowy z początkiem kwietnia.

Odcinek V (od dawnej estakady do końca zakresu robót od strony Katowic):

Tutaj podobnie jak na odcinku I ruch na czas robót budowlanych poprowadzono po jezdni w kierunku Warszawy, a przebudowywana jest sąsiednia jezdnia. Obecnie trwają roboty związane z przebudową sieci uzbrojenia terenu (w załączeniu zdjęcie Odcinek V). Na maj zaplanowano rozbiórkę wyłączonej z ruchu z uwagi na stan techniczny kładki dla pieszych nad al. Wojska Polskiego. Tuż po tym wykonawca przystąpi w tym miejscu do budowy nowego obiektu dedykowanego pieszym.

Z uwagi na postępy robót jeszcze wiosną spodziewać się należy zmian w czasowej organizacji ruchu obowiązującej na całym fragmencie tej największej, drogowej budowy we współczesnej historii miasta. Szczegółowe informacje podamy z wyprzedzeniem w odrębnych komunikatach. Inwestycja realizowana w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie w podstawowym zakresie z umowy będzie kosztować 179 mln zł. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na drugą połowę 2023 roku. Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z pracami. Budujemy dla Was!

Wróć do początku strony