Postęp prac przy przebudowie ul. Złotej - termin zakończenia bez zmian

Postępują prace przy budowie nowej ul. Złotej w częstochowskiej dzielnicy Zawodzie.

Wykonawca zadania, dyscyplinowany ostatnio kilkukrotnie przez służby Miejskiego Zarządu Dróg, uporał się z większością problemów i uciążliwości na placu budowy, na które zwracali uwagę mieszkańcy przyległych posesji w ostatnich tygodniach. Aktualnie niedogodności, które występują w obrębie budowy związane są z szeregiem prac różnych branż prowadzonych na poszczególnych odcinkach. Warto nadmienić, że w ostatnim czasie wykonawca w możliwie największym stopniu poprawił stan nawierzchni: tam gdzie było to konieczne nastąpiło wyrównanie, a tam gdzie prace są bardziej zaawansowane został ułożony kolejny fragment konstrukcji drogi (odcinek ok. 150 m stabilizacji), podsypana została też część podjazdów. Największe utrudnienia na budowie nowej ul. Złotej aktualnie związane są z realizacją przyłączy kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz z instalacją sięgaczy kanalizacji sanitarnej do posesji. Niezmienny od samego początku robót pozostaje termin zakończenia realizacji inwestycji. Ulica Złota na odcinku od ul. Mirowskiej do ul. Legionów zostanie oddana do użytku w nowej odsłonie po 30 czerwca br., na kiedy planowane jest zakończenie głównych prac. Koszt zadania wynosi ponad 8,5 mln zł, a zakres obejmuje przebudowę pełnej infrastruktury podziemnej i naziemnej wraz z nową drogą, chodnikami i oświetleniem. Za wszelkie uciążliwości spowodowane pracami serdecznie przepraszamy.

Wróć do początku strony