W lecie kumulacja prac z bieżącego utrzymania na częstochowskich ulicach

 

Początek lata to oprócz realizacji zadań inwestycyjnych przede wszystkim czas kiedy na ulicach w granicach Częstochowy trwają najbardziej intensywne w roku prace związane z bieżącym utrzymaniem. Remonty i naprawy cząstkowe jezdni wraz z wyrównywaniem dróg gruntowych to działania, które są realizowane w całym mieście i oczekiwane najbardziej przez mieszkańców. Jednak obok tych prac istotną rolę w mieście spełniają także czyszczenie nawierzchni ulic, chodników i dróg rowerowych, darniowanie tychże, odtwarzanie oznakowania poziomego czy konserwacja urządzeń infrastruktury drogowo – odwodnieniowej.

Oto lista części realizowanych na zlecenie MZD przedsięwzięć z wymienionego zakresu.

  •      Aktualnie realizowane remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – prace w ostatnich lub najbliższych dniach prowadzone są m.in. w ciągu ulic: 11 Listopada, Mała Warszawka, Olszowa, Sportowa, Sokola, Łokietka, Turkusowa, Trzcinowa, Pastelowa, Sabinowska (rej. Posesji 34), Liszka Dolna, Pirotechników, Czeremchowa ponadto naprawy patcherem w ulicach: Cieszyńskiej i Kartuskiej. Układany także jest dywanik z frezu w ul. Wrzosowej. Kolejne tego typu remonty w następnych tygodniach.
  •      Równanie dróg gruntowych – pracami aktualnie objęte są ulice: Gdańska, Toruńska, Suwalska, Wichrowa, Sudecka, Huculska, Józefata, Przelotna, boczna od Wielkoborskiej dojazd do ogródków działkowych – prace będą kontynuowane w kolejnych tygodniach także w innych lokalizacjach.
  •       Czyszczenie ulic, chodników – w zależności od standardu drogi sprzątanie w ramach stałego utrzymania odbywa się od 8 razy w ciągu miesiąca (ścisłe centrum miasta), przez 4 razy w ciągu miesiąca (układ komunikacyjny wokół centrum miasta), po 2 razy w ciągu miesiąca (drogi poza centrum miasta). Ponadto realizowane są także w zakresie czyszczenia prace interwencyjne. Realizacja najczęściej w nocy.
  •      Darniowanie chodników i dróg rowerowych - chodnik i ścieżka rowerowa ul. Westerplatte (strona południowa), chodnik ul. Kisielewskiego – odcinek od Traugutta do Dmowskiego str. zachodnia (+ 2 przejścia dla pieszych), chodnik ul. Rakowska str. północna (+ 10 wysepek na odcinku od Limanowskiego do Jesiennej ), chodnik ul. Limanowskiego str. zachodnia odcinek od Żareckiej do Rakowskiej, chodnik ul. Bugajska str. południowa  odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Szerokiej, chodnik ul. Bohaterów Katynia str. wschodnia odcinek od Różanej do Smolnej
  •       Utrzymanie kanalizacji deszczowej – polegające na czyszczeniu wpustów na terenie miasta zgodnie z harmonogramem ulic pozamiatanych po zimie
  •     Odtwarzanie oznakowania poziomego dedykowanego wszystkim uczestnikom ruchu drogowego – po odtworzeniu stosownego oznakowania w strefie płatnego parkowania, finalizowane są prace polegające na realizacji odtworzeń w ciągu dróg krajowych na terenie Częstochowy, co potrwa do końca czerwca, następnie oznakowanie poziome odtwarzane będzie do końca lata na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach miasta. Wszędzie oznakowanie odtwarzane jest w możliwie pełnym zakresie przede wszystkim w wymiarze w pełni odpowiadającym za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

Szereg prac z powyższego zakresu zostało już wykonanych po zimie w większości rejonów miasta, jednak do końca lata możemy spodziewać się kontynuacji w każdej z branż w całej Częstochowie. Większość robót może być realizowana tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, a część z nich może generować czasowe utrudnienia, za które przepraszamy.

Stawiamy na poprawę bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie do jesieni tego roku zrealizuje kolejnych 15 projektów poprawiających bezpieczeństwo przy newralgicznych przejściach dla pieszych w różnych częściach miasta. Nowe oznakowanie poziome i pionowe, dodatkowe oświetlenie czy elementy infrastruktury dedykowane niepełnosprawnym mają znacznie poprawić sytuację przede wszystkim niechronionych uczestników ruchu drogowego. Inwestycje za łącznie ponad 0,5 mln zł dofinansowane zostaną w części ze środków Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego”. Poniżej lokalizacje i przedmioty zadań.

 1. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego, ul. Nowowiejskiego, Al. N.M.P., w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 2. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego, ul. Śląskiej, Al. N.M.P.  w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 3. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Al. Kościuszki, Al. Wolności Al. N.M.P. w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 4. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Św. Rocha i Św. Krzysztofa w Częstochowie.

 5. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Bialskiej w Częstochowie.

 6. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Dekabrystów w Częstochowie.

7. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie.

8. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Mazowieckiej w Częstochowie.

 9. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Św. Krzysztofa w Częstochowie.

 10. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych w rejonie Placu Daszyńskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 11. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego, ul. Popiełuszki, Al. N.M.P., w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 12. Dostosowanie istniejącego przejścia dla pieszych przez Al. N.M.P. w rejonie Ryneczku w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 13. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wilsona, Al. N.M.P., ul. Piłsudskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 14. Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Dekabrystów w Częstochowie.

 15. Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. PCK w Częstochowie pomiędzy szkołą a szpitalem.

O przebiegu realizacji powyższych zadań poinformujemy w odrębnych komunikatach.

Ułatwienia w ruchu do czasu wznowienia prac przy przebudowie DK-91

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że do czasu wyłonienia wykonawcy przebudowy pozostałego zakresu al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91) i późniejszego przekazania placu budowy, w jego obrębie zostanie wprowadzonych szereg zmian mających na celu ułatwienie poruszania się podróżującym.

Postępują prace przy przebudowie DK-46 - zmiana organizacji ruchu w kilku miejscach

Informujemy że, w związku z rozbudową DK-46 – wciągu ulic: Głównej i Przejazdowej w Częstochowie, od poniedziałku 23.05.2022 częściowej zmianie ulegnie tymczasowa organizacja ruchu na odcinkach:

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy pozostałego zakresu przebudowy al. Wojska Polskiego

W ślad za decyzjami związanymi z odstąpieniem od umowy na realizację prac budowlanych przy DK-91 w Częstochowie

Raport z budowy nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91) - stan na koniec marca

Po raz kolejny zachęcamy do tego by sprawdzić, co ważnego dzieje się na budowie nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91) i jak postępują prace na poszczególnych odcinkach u progu wiosny 2022 roku.

Postęp prac przy przebudowie ul. Złotej - termin zakończenia bez zmian

Postępują prace przy budowie nowej ul. Złotej w częstochowskiej dzielnicy Zawodzie.

Rozbudowa ul. Jesiennej – z początkiem marca kolejny etap prac

Rozbudowa ul. Jesiennej – z początkiem marca kolejny etap prac

Wykonawca inwestycji związanej z budową łącznika ul. Jesiennej do ul. Bór i przebudowy jej istniejącego śladu między ul. Rydza – Śmigłego a ul. 11 listopada wkracza w kolejny etap prac.

Nowa droga oficjalnie oddana do użytku. Posłuży inwestorom i mieszkańcom!

Nowy łącznik drogowy pomiędzy ulicami: Warszawską i Jaskrowską w Częstochowie został oficjalnie oddany do użytku. Inwestycja po realizacji wszystkich odbiorów uzyskała pozwolenie na użytkowanie od służb nadzoru budowlanego. Przypomnijmy, ze zakończona budowa to nowy ślad drogi, który umożliwi sprawną obsługę terenów inwestycyjnych,

Informacja - wnioski na zajęcie pasa drogowego w celach handlowych na terenie Rynku Wieluńskiego (strona północna) w Częstochowie

I N F O R M A C J A

dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego w celach handlowych na terenie Rynku Wieluńskiego (strona północna) w Częstochowie w okresie październik 2022 r. – styczeń 2023 r.

Wróć do początku strony